23/05/2024

Tworzy prozę o zbiorowej pamięci Białorusinów. Trwają rezydencje literackie w Gdańsku


Tony Lashden, białoruska pisarka feministyczna, dziennikarka i aktywistka jest kolejną osobą przebywającą na rezydencji literackiej w Gdańsku. Podczas pobytu kończy teksty dotyczące realiów życia Białorusinów poza granicami kraju, które wejdą w skład jej najnowszej kolekcji prozy. Poprowadzi także otwarte, warsztatowe spotkanie na temat pamięci zbiorowej Białorusinów dla osób z białoruskiej diaspory mieszkających w Gdańsku i okolicach.Tony Lashden zgłębia tematy zbiorowej traumy i leczenia, luk w stracie i nieobecności. Jest uznaną mówczynią na temat widoczności głosów kobiet i inkluzywności w pracy literackiej. W swojej pracy skupia się na realiach Białorusinów (w kraju i na emigracji), a poprzez praktykę literacką podkreśla złożoność białoruskiego kontekstu i doświadczeń z nim związanych.

Podczas rezydencji literackiej w Gdańsku kontynuuje pracę skupioną na zgłębianiu tematyki utraty i nieobecności. Kończy teksty do swojego najnowszego zbioru prozy. Oprócz tego opracowała i przeprowadzi 27 lipca w Karmie Gdańsk pilotażowe warsztaty na temat pamięci rodzinnej. Mają sięgać pamięci zbiorowej lat 30. XX wieku na Białorusi i przeprowadzonymi w tamtym czasie masowymi zabójstwami politycznymi dokonanymi przez władze ZSRR, pamiętania (i zapominania o tym wydarzeniu) oraz rodzinnych narracje wokół tragicznych wydarzeń.

Program Rezydencji literackich realizowany jest w ramach współpracy z Krakowem (Krakowskim Biurem Festiwalowym) i Warszawą (Staromiejskim Domem Kultury) oraz Unią Literacką i Stowarzyszeniem Tłumaczy Literatury.  Skierowany jest do tłumaczy i tłumaczek z Polski, autorów i autorek z Białorusi i Ukrainy, a także badaczy i badaczek kultury. W aktualnym (2023) naborze wpłynęło ponad 50 zgłoszeń. Komisja konkursowa zaprosiła osiem osób do realizacji swoich projektów literackich w Gdańsku.

W ramach programu przewidziane są trzy rodzaje pobytów rezydencyjnych: skierowana do badaczy i badaczek kultury, dla tłumaczek i tłumaczy z języka obcego na język polski oraz dla autorów i autorek, którzy: wydali (drukiem) co najmniej jedną książkę lub tom poetycki, lub pracują aktualnie nad projektem literackim.
Rezydentki i rezydenci korzystający z programu otrzymują do dyspozycji mieszkanie w Gdańsku, wsparcie merytoryczne i logistyczne oraz honorarium. Goście i gościnie zostają także włączeni w działalność literacką Instytutu Kultury Miejskiej. Rezydencje w Gdańsku dają możliwość spędzenia w mieście kilku tygodni na pracy twórczej oraz szansę poznania lokalnego środowiska artystycznego.

Podsumowanie Rezydencji literackich w Gdańsku 2022

Projekt finansowany z dotacji celowej Miasta Gdańska.

fot. Bartosz Bańka.