Stowarzyszenie Unia Literacka

Warszawa

Unia Literacka jest nowym stowarzyszeniem zawodowym twórczyń_ców literatury. Powstała jesienią 2018 roku, a wśród członków_kiń-założycieli_ek byli m.in. Sylwia Chutnik, Jacek Dehnel, Barbara Klicka, Grzegorz Kasdepke, Dorota Masłowska, Zygmunt Miłoszewski, Olga Tokarczuk, Marcin Szczygielski i Ewa Winnicka, tworzący w tak różnych dziedzinach, jak beletrystyka i reportaż, proza i poezja, literatura dziecięca i gatunkowa.

 

Unia stawia na interesy całej społeczności pisarskiej, a zatem na tworzenie systemowych, instytucjonalnych ram, które wspomagają tę grupę zawodową, z lobbowaniem za zmianami legislacyjnymi (np. Ustawa o uprawnieniach artysty zawodowego) na czele.

 

Dzięki współpracy z KBF i innymi stowarzyszeniami udało się zorganizować Kongres Książki, którego plonem są cztery umowy modelowe (na książkę, artykuł, spotkanie autorskie, adaptację teatralną), dostępne bezpłatnie dla wszystkich autorów_ek.

 

W pandemii Unia zorganizowała podczas pierwszego lockdownu serię pięćdziesięciu internetowych spotkań autorskich, połączonych z akcją zbierania pieniędzy na zapomogi dla najbardziej potrzebujących pisarzy_ek, poszkodowanych przez odwołanie imprez literackich. Wspólnie z pieniędzmi uzyskanymi w Akcji Literackiej (aukcje internetowe na rzecz zrzutki) pozwoliło to wypłacenie kilkudziesięciu zapomóg.

 

Obecnie w partnerstwie z samorządami i STL stworzyliśmy sieć rezydencji pisarsko-translatorskich w Polsce, a także portal informujący o możliwościach rezydencyjnych w kraju i za granicą. W naszych najbliższych planach jest otwarcie portalu impresaryjnego, łączącego organizatorów spotkań autorskich z pisarzami_rkami i tłumaczami_kami.

Rezydencje.

zobacz wszystkie >