Diana Bałyko

Rezydencja:

REZYDENCJE LITERACKIE W WARSZAWIE DLA PISARZY_ek I TŁUMACZY_ek Z BIAŁORUSI I UKRAINY

Dramaturżka, poetka, aktywistka polityczna. Ukończyła Białoruski Uniwersytet Państwowy (Mińsk) i Instytut Literacki. M. Gorki (Moskwa). Mieszkała w Mińsku, Nowym Jorku, Moskwie, Rydze, znowu w Mińsku. W 2021 roku została zmuszona do ucieczki z Białorusi do Kijowa w związku z represjami reżimu Łukaszenki w państwie totalitarnym. W 2022 roku została zmuszona do ucieczki przed wojną z Ukrainy. Od 10 marca 2022 do 7 kwietnia 2023 mieszkała z rodziną w Pradze, od 8 kwietnia 2023 mieszka w Warszawie. 

 

Diana Bałyko to pisarka o sercu psychologa, laureatka międzynarodowych nagród teatralnych, autorka pięciu zbiorów wierszy, dwudziestu dramatów, dwudziestu książek z zakresu psychologii praktycznej i NLP. Członek Międzynarodowego Stowarzyszenia Pisarzy i Publicystów, Związku Artystów Muzycznych Białorusi, Białoruskiego Stowarzyszenia Dziennikarzy, rezydent międzynarodowej organizacji Artist at Risk. Spektakle oparte na sztukach Diany Balyko są z powodzeniem wystawiane w repertuarze ponad trzydziestu teatrów w różnych krajach. Wizytówką dramatopisarza od dawna jest melodramat „Biały anioł z czarnymi skrzydłami”. Spektakle oparte na tej sztuce były wystawiane w czterech krajach – w Rosji, na Białorusi, Ukrainie iw Polsce.