Gabriela Abrasovicz

Rezydencja:

Doktorka nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa, badaczka i tłumaczka, autorka monografii Dramat ciała, ciało w dramacie. Twórczość serbskich i chorwackich  dramatopisarek w latach 1990-2010 (Atut, Wrocław 2016) i (Trans)pozycje idei w postjugosłowiańskim dramatopisarstwie oraz teatrze (1990-2020), Perspektywa transkulturowa (WUŚ, Katowice 2021). Autorka przekładu książki Darka Lukicia Wstęp do teatru stosowanego. Do kogo należy teatr? (AST, Kraków 2021).

 

Zajmuje się przekładem chorwackich, serbskich, bośniackich i czarnogórskich tekstów dramatycznych na język polski.  Przekłady jej autorstwa zostały opublikowane w czasopiśmie „Dialog” oraz we współredagowanych przez nią antologiach dramatu. Tłumaczyła teksty sceniczne dla Teatru im. S. Jaracza w Olsztynie, Teatru im. S. Jaracza w Łodzi, Teatru Dramatycznego w Warszawie, Nowe Teatru w Warszawie, Teatru Rozmaitości Warszawie, Teatru im. S. Żeromskiego w Kielcach, Szkoły Aktorska Haliny i Jana Machulskich przy PO ASSITEJ. Współpracuje jako tłumaczka oraz konsultantka z ośrodkami teatralnymi i teatrologicznymi. Tłumaczone przez nią dramaty zdobyły wyróżnienia w konkursach o zasięgu międzynarodowym (Aurora. Nagroda Dramaturgiczna Miasta Bydgoszczy 2022, EURODRAM 2021.

 

 

fot. Bartosz Bańka