OLGA PRUSAK

Rezydencja:

REZYDENCJE LITERACKIE W WARSZAWIE DLA PISARZY_ek I TŁUMACZY_ek Z BIAŁORUSI I UKRAINY

Urodzona w 1987 w Witebsku, ukończyła kulturologię na uniwersytecie w Mińsku. Pracowała jako operatorka światła i aktorka lalkowa w białoruskim teatrze LALKA. Autorka dramatów. Jej pierwsza sztuka została nagrodzona Tom Stoppard Prize za najlepszy debiut dramaturgiczny na International Biennale „Free Theatre”. Członkini białoruskiego PEN Clubu.

 

Podczas rezydencji w Warszawie pracować będzie nad tryptykiem dramaturgicznym pod tytułem „Kronika ataku paniki”: trzy odrębne sztuki, których tematyka koncentrowałaby się na traumatycznych doświadczeniach w Białorusi z sierpnia 2020 roku.