STOWARZYSZENIE TŁUMACZY LITERATURY

Warszawa

STOWARZYSZENIE TŁUMACZY LITERATURY (ang. Polish Literary Translators’ Association, niem. Polnischer Verband der Literaturübersetzer) jest założoną w 2010 roku w Warszawie organizacją zrzeszającą tłumaczy szeroko rozumianej literatury pięknej, zarówno obcej, jak i polskiej. 

 

Do statutowych celów Stowarzyszenia należy aktywizowanie i integrowanie środowiska tłumaczy literackich, ochrona ich interesów i wspomaganie rozwoju, ale również szersze działania na rzecz promocji literatury, czytelnictwa, kultury wydawniczej i dbałości o polszczyznę, a także na rzecz współpracy instytucji kultury związanych z literaturą.

 

Stowarzyszenie gromadzi wiedzę na temat sytuacji tłumaczy literackich w Polsce, działa na rzecz zwiększenia widoczności tłumaczy, rekomenduje zasłużonych tłumaczy do odznaczeń państwowych, patronuje licznym publikacjom literackim i przekładoznawczym. Jest współorganizatorem konferencji, studiów podyplomowych, warsztatów i szkoleń. We współpracy z wieloma instytucjami kultury organizujemy dyskusje i spotkania poświęcone sztuce przekładu. Udzielamy konsultacji prawnych i dotyczących współpracy z wydawcami. Bierzemy udział w Forum Prawa Autorskiego Ministerstwa Kultury. Pracujemy też nad umową modelową na przekład oraz współpracujemy z Obywatelskim Forum Sztuki Współczesnej w sprawie stworzenia systemu ubezpieczeń socjalnych dla twórców. STL jest członkiem CEATL (European Council of Literary Translators’ Associations) oraz BWC (Baltic Writers’ Council). Więcej na stl.org.pl